1. INTRODUKSJON

C-you AS er en leverandør som tilbyr kunst produkter over nett. Ved kjøp av produkter gjennom vår portal samtykker du til våre vilkår. Våre produkter er norskproduserte og produseres på vår fabrikk i Tønsberg. Vilkårene regulerer kundens kjøp og bruk av varer og tjenester levert av C-you AS. Vilkårene gjelder for alt salg fra Leverandøren så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene imellom. C-you AS, Andebuveien 78, 3170 Sem, Org. nr: NO 919721944

2. AVTALEINNGÅELSE

I overensstemmelse med våre kjøpsbetingelser kan kunden designe og bestille egne produkter gjennom våre tjenester. Når Leverings- og betalingsmetode er valgt og kunden har fullført sin bestilling ved å klikke på «Bestilling»/ «Fullfør betaling» eller en tilsvarende knapp, er bestillingen fullført og bindende for kunden. Kunden vil motta en ordrebekreftelse på e-post. Kunden er klar over at angreretten ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler som fastsatt i angrerettloven (LOV-2014-06-20-17), ikke kommer til anvendelse på spesiallagde eller personlig tilpasset produkter som C-you AS leverer.

3. REGISTRERING

For å handle hos curatoart.no må kunden opprette en bruker hos oss med leveringsadresse i Norge (med unntak av Svalbard og Jan Mayen). Registrering hos oss er gratis og uten forpliktelser om kjøp. Dine opplysninger vil bli lagret på en sikker måte og opplysningene vil ikke være tilgjengelig for uvedkommende. Les mer om personvern her. Kunden står selv ansvarlig for all aktivitet på sin profil. For å benytte seg av våre tjenester må kunden være over 18 år. Dette forutsetter at kunden har en kredittkortavtale med sin bank eller et kortselskap. C-you AS kan ikke inngå avtaler med mindreårige uten foresattes godkjenning. Kjøpet gjennomføres via avtale med klarna eller Vipps.

4. INNHOLD OG PRODUKSJON

Kunden må selv sikre at bilder og annen data som blir lastet opp samsvarer med de spesifikasjonene og anbefalingene som er beskrevet på siden. Kunden står selv ansvarlig for å sjekke at produktet ikke inneholder skrivefeil eller unøyaktigheter som lav oppløsning eller lignende. C-you AS behandler bestillinger og leverer produkter basert på informasjonen og data som kunden har sendt inn og godkjent. Kunden garanterer at kunden eier alle rettigheter og har innhentet nødvendig samtykke og nødvendige lisenser til produksjonsdata som sendes inn til C-you AS. Kunden skal holde C-you AS skadesløs mot alle tredjeparters krav, uansett årsak, som skyldes eller fremsetter i forbindelse med innhold sendt til C-you AS. Kunden skal gi C-you AS erstatning for samtlige kostnader, tap eller bøter som C-you AS belastes med i forbindelse med slike krav. Kunden må ta høyde for at fargene kunden ser på skjermen kan avvike noe fra fargene på produktene etter produksjon. Filer innsendt fra kunde kan ikke inneholde upassende eller ulovlig innhold, herunder, men ikke begrenset til pornografisk innhold, innhold som fremmer politisk eller religiøs ekstremisme, innhold som er nazistisk, rasistisk eller diskriminerende, eller innhold som krenker en tredjeparts immaterielle rettigheter eller andre rettigheter, eller som på annen måte er ulovlig. Dersom C-you AS mener eller mistenker at innholdet som er mottatt fra kunden kan være et brudd på foregående punkter, har C-you AS rett til å heve kontrakten midlertidig eller permanent. I slike tilfeller har også C-you AS rett til å sperre kundens konto. Når det er aktuelt vil C-you AS kunne rapportere innholdet til relevante myndigheter.

5. PRIS

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kunden skal betale. Prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. En ordrebekreftelse vil bli sendt ut så snart kjøpe er gjennomført og vi har mottatt bestillingen. Kunden er pliktig til å undersøke at ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen hva angår produkttype, innhold, antall og pris. Mottas ikke ordrebekreftelsen, vennligst ta kontakt med kundeservice.

6. LEVERING & FRAKT

C-you AS leverer alle bestillinger i samarbeid med Bring. Leveringstiden kan variere for det enkelte produkt. Vanlig leveringstid ligger mellom 3 til 5 virkedager, samt postgang. Bestillinger som registreres utenom åpningstid eller i helgene vil bli behandlet førstkommende virkedag. Vi tar forbehold om lengre leveringstid i perioder med mye trafikk hos oss eller vår transportpartner. Som kunde plikter du å følge med på status på din forsendelse. C-you AS står ikke ansvarlig for utlevering av melding om ankommet pakke. Posten returner etter sitt system uavhentede pakker etter 14 dager. Om din pakke ikke leveres innen avtalt tid kan du som kunde fastsette en rimelig tilleggsfrist. Skulle denne fristen oversittes kan du heve kjøpet og få pengene tilbake innen 14 dager.

7. ANGRERETT

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kunden er klar over at angreretten ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler som er fastsatt i angreloven (LOV-2014-06-20-27), ikke kommer til anvendelse på spesiallagde eller personlig tilpassede produkter som C-you AS leverer. Kunden kan benytte seg av angreretten på varer som ikke er personifiserte. Kunden må gi skriftlig melding innen 14 dager dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Alle henvendelser som gjelder reklamasjon, skade på varer eller feil ved leveransen, skal rettes skriftlig gjennom kundeservice. Du får da svar fra en av våre saksbehandlere snarest mulig. Ikke send tilbake varer før du har fått beskjed om dette fra saksbehandler. På denne måten håndteres saken smidigst mulig og uten unødvendige returkostnader. Hvis du benytter deg av angreretten innen fristen skal du ha tilbake det du har betalt for varen. Varen skal sendes tilbake til selger før oppgjør finner sted. Returkostnader må du dekke selv, med mindre selger har misligholdt avtalen eller selger i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.

8. REKLAMASJON

C-you As står for høy kvalitet og god kundeservice. Hvis kunden ikke er fornøyd med sin bestilling, ber vi kunden kontakte kundeservice. Etter at produktet er levert står kunden ansvarlig for å kontrollere produkter i samsvar med bestilling. Hvis det oppdages en feil eller mangel må kunden gi skriftlig melding innen 30 dager om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). En reklamasjon må i alle tilfeller inngis innen tre måneder etter at produktene er levert til kunden eller forholdene som legger grunnlag for at reklamasjonen fant sted. Etter nevnt perioder kan C-you AS avvise reklamasjonene, og vil ikke være ansvarlig for eventuelle mangler. Alle reklamasjoner må inngis skriftlig til kundeservice ved å sende en e-post til hei@curatoart.no. Spørsmål kan stilles gjennom tilgjengelig chattetjenester eller på telefon 33 39 99 99. Kunden kan bli bedt om å dokumentere grunnlaget for reklamasjon, for eksempel ved å returnere produktet eller fremlegge bildebevis. Dersom dette ikke gjøres, kan det medføre at reklamasjonen ikke behandles.

10. MANGEL VED VAREN – KJØPERENS RETTIGHETER OG REKLAMASJONSFRIST

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.